KPOINT Quản Lý Tài Liệu & Cộng Tác

Quản lý dự án chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng, Hạ Tầng và Dầu Khí.

KPOINT Dự Án

Quản lý dự án trực tuyến, tất cả các bên tham gia sử dụng chung một hệ thống, cộng tác xuyên suốt các giai đoạn.

Giai Đoạn Thiết Kế, Đấu Thầu

Chia sẻ tài liệu, phối hợp thiết kế trực tuyến xuyên suốt các phiên bản làm việc (work-in-progress) và phiên bản cuối cùng. Phê duyệt tài liệu thiết kế qua quy trình kiểm tra phối hợp bởi tất cả các chuyên môn thiết kế, tính toán kỹ thuật và kế hoạch chi phí.

 • Kết nối các bên thiết kế, cung ứng thiết bị và công nghệ, xây dựng và quản lý tài sản trên một nền tảng phối hợp chung.
 • Kiểm tra thiết kế, ý kiến và tổng hợp ý kiến ngay trên tài liệu, bản vẽ, mô hình thiết kế.
 • Quy trình liên chuyên môn (interdisciplines), kiểm soát phiên bản (version control), chủ thể tài liệu (document authoring).
 • Thiết kế để vận hành (Design-for-operation), BIM, PLM (Plant life cycle management).

Giai Đoạn Xây Dựng

Hệ thống quản lý xây dựng tạo sẵn để sử dụng mọi lúc mọi nơi, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị xây dựng ngay trong thời kỳ thiết kế và đấu thầu, tiết kiệm thời gian, chi phí.

 • Thực hiện RFIs, Submittals, biên bản nghiệm thu công việc, vật liệu, chỉ thị công trường và báo cáo hàng ngày.
 • Thông tin dự án trong quản lý chất lượng (QA/QC), an toàn và vệ sinh môi trường (HSE), quản lý hợp đồng (Contract Management).
 • Bảo đảm thông tin thông suốt và chính xác, ngăn ngừa tranh chấp.
 • Bảo đảm chất lượng, audit chất lượng, lưu trữ thông tin công trình.
 • Kết nối các bên, phân phối và duy trì thông xuyên suốt các giai đoạn thiết kế, thi công, hoàn công, vận hành & bảo trì công trình.

KPOINT Doanh Nghiệp

Chủ quản nhiều dự án trên một hệ thống quản lý tập trung duy nhất, cộng tác trực tuyến.

Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp

Quản lý dự án bởi ban dự án chuyên trách với sự tham gia của phòng ban chức năng, và ban điều hành doanh nghiệp. Tạo KPOINT Dự Án và phân công ban dự án chuyên trách dự án trên hệ thống cộng tác chung, toàn doanh nghiệp.

 • Kết nối các ban dự án, phòng ban chức năng và các bên tham gia cộng tác trên một hệ thống quản lý duy nhất.
 • Kết nối người từ tất cả các bên với tài liệu, thông tin và quy trình trên cùng một hệ thống quản lý duy nhất.
 • Triển khai chính sách bảo đảm chất lượng và kiểm toán chất lượng tại tất cả các dự án và toàn doanh nghiệp.
 • Triển khai KPOINT on-premise, không giới hạn số dự án và số bên tham gia.
 • Thích hợp cho PMU chủ quản dự án và công ty xây dựng thực hiện hợp đồng D&B, EPC.

Dịch Vụ Trao Tay (Hand-On Services)

KPOINT Document Management & Collaboration dùng cho dự án, PMU và công ty xây dựng – Xây dựng hệ thống, triển khai vận hành và chuyển giao – Qua mạng và tại chỗ – Thanh toán theo sử dụng, không cần vốn đầu tư.