KPOINT Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Quản lý dự án chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng, Hạ Tầng và Dầu Khí.

KPOINT Dự Án

Quản lý dự án xây dựng, các bên tham gia cộng tác trên cùng một hệ thống, xuyên suốt các giai đoạn.

Giai Đoạn Thiết Kế, Đấu Thầu

Hệ thống Cộng Tác Tập Trung dùng cho công tác phối hợp và kiểm soát thiết kế, một nguồn duy nhất lưu trữ và truy cập sử dung thông tin, tài liệu dự án.

 • Phối hợp và kiểm soát thiết kế các phiên bản làm việc và hoàn thành
 • Cộng tác trực tuyến, giãm họp và tăng hiệu quả phối hợp thiết kế
 • Kiểm tra thiết kế liên chuyên môn, ý kiến và tổng hợp ý kiến cuối cùng
 • Quy trình tự động, kiểm tra phê duyệt và kiểm soát phiên bản
 • Hiển thị công việc tất cả các chuyên môn, cả đối với mô hình 3D, và BIM.
 • Kết nối đội ngũ thiết kế với ban quản lý dự án suốt các thời kỳ dự án.
 • Không giới hạn các chuyên môn, quy mô dự án và độ phức tạp công trình.
 • Tổng hợp hồ sơ, tài liệu gói công việc, phát hành hồ sơ gói thầu.

Giai Đoạn Xây Dựng

Công cụ quản lý giai đoạn xây dựng và Hệ Thống Cộng Tác Tập Trung kết nối đội ngũ thiết kế để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan trong giai đoạn xây dựng.

 • Công cụ thực hiện các quy trình RFI, HS Phê Duyệt, GS Nghiệm Thu, NCRs.
 • Quản lý tài liệu thiết kế, các thay đổi trong quá trình thi công và hoàn công.
 • Kết nối các bên tham gia từ xa xử lý các vấn đề thi công có liên quan.
 • Quản lý thi công sử dụng các mẫu biểu quản lý dự án.
 • Quản lý các quá trình thực hiện kế hoạch QA/QC, HSE và quản lý hợp đồng.
 • Tiêt kiệm chi phí, thời gian, tăng chất lượng công việc và hiệu quả đội ngũ.
 • Quản lý tập trung HS công việc hoàn thành đơn giản quá trình thanh toán.
 • Thông tin thông suốt và minh bạch tránh tranh chấp hợp đồng.

KPOINT Doanh Nghiệp

Chủ quản nhiều dự án trên một hệ thống quản lý tập trung duy nhất, cộng tác trực tuyến.

Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp

Quản lý dự án bởi ban dự án chuyên trách với sự tham gia của phòng ban chức năng, và ban điều hành doanh nghiệp. Tạo KPOINT Dự Án và phân công ban dự án chuyên trách dự án trên hệ thống cộng tác chung, toàn doanh nghiệp.

 • Kết nối các ban dự án, phòng ban chức năng và các bên tham gia cộng tác trên một hệ thống quản lý duy nhất.
 • Kết nối người từ tất cả các bên với tài liệu, thông tin và quy trình trên cùng một hệ thống quản lý duy nhất.
 • Triển khai chính sách bảo đảm chất lượng và kiểm toán chất lượng tại tất cả các dự án và toàn doanh nghiệp.
 • Triển khai KPOINT on-premise, không giới hạn số dự án và số bên tham gia.
 • Thích hợp cho PMU chủ quản dự án và công ty xây dựng thực hiện hợp đồng D&B, E

Dịch Vụ Trao Tay (Hand-On Services)

KPOINT Document Management & Collaboration dùng cho dự án, PMU và công ty xây dựng – Xây dựng hệ thống, triển khai vận hành và chuyển giao – Qua mạng và tại chỗ – Thanh toán theo sử dụng, không cần vốn đầu tư.