KPOINT Giải Pháp Quản Lý Xây Dựng

Sử dụng KPOINT cho giải pháp quản lý xây dựng ứng dụng trong các tổ chức quản lý dự án và các doanh nghiệp hoạt động dự án trong ngành xây dựng.

Hệ thống Quản Lý Dự Án Xây Dựng Dịch Vụ

Hệ thống quản lý dịch vụ trên đám mây không hạn chế số người sử dụng dùng cho dự án xây dựng quy mô và độ phức tạp bất kỳ.

Hệ Thống QLDA Tập Trung

 • Quản Lý Tập Trung
 • Trực Tuyến Không Giấy
 • Tự Động Hóa Quy Trình
 • Làm Việc Mọi Lúc Mọi Nơi
 • Hoàn Công và Lưu Trữ

Thiết Kế và Đấu Thầu

 • Tài Liệu, Bản Vẽ, Mô Hình 3D
 • Quản Lý Phát Triển TK
 • Cộng Tác Nhiều Chuyên Môn
 • Quy Trình Bảo Đảm CL
 • Xét Duyệt TK 3D và BIM

Thông Tin và Công Việc

 • Email Dự Án
 • Văn Bản Điện Tử
 • Văn Bản Giấy Tờ
 • Mẫu Biểu Quản Lý Dự Án
 • Quản Lý Công Việc

Giám Sát Thi Công

 • Cộng Tác Trực Tuyến
 • Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin
 • Hồ Sơ Phê Duyệt (Submittals)
 • Giám Sát và Nghiệm Thu
 • Chỉ Thị và BC Hàng Ngày

Quản Lý Tài Liệu Doanh Nghiệp

Giải pháp quản lý tài liệu tập trung dùng cho công ty xây dựng và doanh nghiệp dự án phát triển, lưu trữ, sử dụng tài liệu, thông tin và tài sản tri thức trên một hệ thống duy nhất, bảo đảm an ninh và hỗ trợ cộng tác nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp.

Quản Lý Tài Liệu Tập Trung

 • Hệ Thống Tài Liệu Trung Tâm
 • Làm Việc Trực Tuyến
 • Trực Tuyến, Không Giấy Tờ
 • Giá Trị Cốt Lõi
 • Giải Pháp Tiết Kiệm Chi Phí

Quy Trình Tự Động

 • Cộng tác doanh nghiệp
 • Quản lý phát triển tài liệu
 • Cộng tác phòng ban
 • Quy trình bảo đảm chất lượng
 • Cộng tác với bên ngoài

Thông Tin Doanh Nghiệp

 • Email Nội Bộ
 • Văn Bản Điện Tử
 • Mẫu Biểu Công Ty
 • Văn Bản Giấy Tờ
 • Quản lý Công Việc

Quản Lý Dự Án

 • Dự Án của Công Ty
 • Cộng Tác QL Dự Án
 • Quản Lý Thiết Kế
 • Giám Sát Xây Dựng
 • Hoàn Công & Lưu Trữ

Tư Vấn Thiết Kế và Quản Lý Dự Án

Giải pháp dùng cho các công ty tư vấn thiết kế và tư vấn quản lý dự án chủ quản dự án của khách hàng với một hệ thống quản lý tập trung và trung lập, hỗ trợ cộng tác và hiệu quả đối với tất cả các bên tham gia.

Dự Án Khách Hàng

Chủ quản dự án của khách hàng với hệ thống quản lý tập trung hỗ trợ cả thiết kế và giám sát xây dựng hoàn thành dự án.

Phối Hợp Thiết Kế

 • Quản Lý Tài Liệu TK
 • Cộng Tác Đa Chuyên Môn
 • Kiểm Soát Phiên Bản
 • Quy Trình Bảo Đảm CL
 • Xét Duyệt TK 3D và BIM

Thông Tin Dự Án

 • Email Dự Án
 • Văn Bản Điện Tử
 • Văn Bản Giấy Tờ
 • Mẫu Biểu QL Dự Án
 • Quản lý Công Việc

Giám Sát Tác Giả

 • Tương Tác & Phối Hợp
 • Cung Cấp Thông Tin (RFI)
 • Hồ Sơ Phê Duyệt (Submittals)
 • Giám Sát và Nghiệm Thu
 • Chỉ Thị và Báo Cáo Hàng Ngày

Nhà Thầu Thiết Kế & Thi Công và Nhà Thầu EPC

Giải pháp cho hệ thống cộng tác trên nền tảng đám mây hỗ trợ nhà thuầ D&B hoặc nhà thầu EPC chủ quản và quản lý dự án của khách hàng qua tất cả các giai đoạn vòng đời dự án bao gồm thiết kế, mua săm, xây dựng, nghiệm thu chạy thử bảo đảm khả năng nhà thầu thực hiện hoàn thành dự án theo hợp đồng Thiết Kế & Thi Công hoặc EPC.

Chủ quản dự án khách hàng

Chủ quản dự án của khách hàng với hệ thống quản lý tập trung hỗ trợ cả thiết kế và thi công hoàn thành dự án.

Quản lý Thiết Kế & Thi Công

Kết nối các bên tham gia Thiết Kế, Cung Ứng và Thi Công trong cả thiết kế và xây dựng của dự án.

Cộng Tác Trong và Ngoài

Quy trình cộng tác giữa các phòng ban và đối tác khách tham gia dự án khách hàng

Quán Lý Công Ty XD

Hệ thống quản lý tài liệu, thông tin, công việc tại các phòng ban kết nối với các công trường xây dựng.

Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng

Giải pháp cho công ty tư vấn giám sát xây dựng chủ quản và quản lý dự án của khách hàng trong giai đoạn xây dựng có thể từ hệ thống quản lý dự án trên dịch vụ đám mây.

Chủ quản dự án khách hàng

Hệ thống cộng tác chủ quản dự án, phối hợp đáp ứng các yêu cầu thiết kế và thi công, sử dụng vật liệu và trang thiết bị hợp lý, tiết kiệm.

Cộng Tác Chuyên Môn

Kết nối chủ nhà với các công ty thiết kế và thi công có chất lượng chuyên môn cao tránh rủi ro sự cố kỹ thuật, chi phí không đáng có.

Thông Tin và Giao Tiếp

Thông tin, giao tiếp và tương tác với các bên thông qua hệ thống chuyên nghiệp hỗ trợ tư vấn và quản lý các yêu cầu thay đổi của chủ nhà.

Giám Sát Thi Công

Hệ thống cộng tác giám sát thi công chuyên nghiệp thực hiện bởi nguồn lực tối thiểu có sẵn bảo đảm chất lượng công trình với chi phí hợp lý.

Quản Lý Danh Mục Dự Án Doanh Nghiệp

Giải pháp dùng cho công ty xây dựng và doanh nghiệp phát triển tài sản để quản lý dự án doanh nghiệp, một hệ thống toàn diện quản lý dự án doanh nghiệp ngành xây dựng, sử dụng Oracle Primavera P6 EPPM và KPOINT Document Management & Collaboration

Dự Án Doanh Nghiệp

 • Danh Mục Dự Án
 • Cấu Trúc Tổ Chức DN và DA
 • Nguồn Lực Doanh Nghiệp
 • Bảng Tổng Hợp DN và Dự Án
 • Quản Trị Dữ Liệu Doanh Nghiệp

Quản Lý Dự Án

 • Quản Lý Kế Hoạch Tiến Độ.
 • Quản Lý Nguồn Lực và Chi Phí
 • Thành Tích Dự Án và Hạng Mục
 • Đo Lường Tiến Độ
 • Quản Lý Các Vấn Đề và Rủi Ro

Quản Lý Thiết Kế

 • Quản Lý Tài Liệu Dự Án
 • Cộng Tác Quản Lý Dự Án
 • Hiển Thị 3D và Quản Lý BIM
 • Quy Trình Tự Động
 • Thông Tin Dự Án

Quản Lý Thi Công

 • Tương Tác và Phối Hợp
 • Quy Trình Cung Cấp Thông Tin
 • Quy Trình Hồ Sơ Phê Duyệt
 • Giám Sát và Nghiệm Thu
 • Chỉ Đạo Công Trường và BC Ngày