KPOINT Quản lý tài liệu

KPOINT Quản lý Tài Liệu

Quản lý hiệu quả tài liệu trong môi trường làm việc trực tuyến là một điều kiện quan trọng bảo đảm hoạt động quản lý dự án diễn ra thông suốt và có kiểm soát, dẫn tới thành công của dự án.

KPOINT đáp ứng yêu cầu làm nền tảng cộng tác làm việc trực tuyến trên tài liệu văn phòng, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ PDF, CAD 2D, mô hình 3D, quy trình BIM mà không dùng các phần mềm chuyên dụng đòi hỏi kỹ năng và chi phí bản quyền.

Tự động hóa quy trình phê duyệt hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ quản lý, tài liệu chuyên môn kỹ thuật, tài liệu thiết kế, kiểm soát phiên bản làm việc (work-in-progress) và phát hành phiên bản chính thức.

Hỗ trợ ưng dụng chuyển đổi kỹ thuật số, làm việc trên tài liệu kỹ thuật số, hạn chế chi phí do in và trở ngại do làm việc trên thông tin in trên giấy.

Quản lý tập trung tài liệu và thông tin doanh nghiệp, không phân tán trên máy tính và thiết bị cá nhân, ngăn ngừa mất mát kinh nghiệm khi nhân viên rời công việc, không cần chuyển giao nhưng kế thừa một cách có hệ thống năng lực đội ngũ.

Giãm áp lực công việc nhưng tăng hiệu quả hoạt động của đội ngũ. Không cần học kỹ năng sử dụng, quản trị bởi nhân viên văn phòng không yêu cầu chuyên môn CNTT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *