KPOINT Quản lý Tài Liệu

Quản lý tài liệu tập trung và nền tảng cộng tác

Quản Lý Tài Liệu Tập Trung

Quản lý tập trung tài liệu và thông tin dự án và doanh nghiệp hoạt động dự án xây dựng.

Tự Động Hóa Quy Trình

Tự động hóa quy trình chuyên môn, phối hợp nhiều chuyên môn, nghiệp vụ liên quan.

Cộng Tác Trực Tuyến

Nền tảng cộng tác đồng thời các chuyên môn trên cùng một hệ thống quản lý trung tâm.

Làm Việc Mọi Lúc Mọi Nơi

Hệ thống tài liệu và thông tin trung tâm nền tảng đám mây, truy cập mọi lúc mọi nơi.

KPOINT Quản Lý Tài Liệu Tập Trung

Tất cả tài liệu được quản lý tập trung tại một nơi, tất cả các bên tham gia truy cập làm việc trên tài liệu không phải tải về và lưu trữ riêng.

KPOINT Quản lý Tài Liệu Doanh Nghiệp

Phát triển, lưu trữ và sử dụng tài liệu doanh nghiệp.

  • Quản lý tập trung tài liệu doanh nghiệp hỗ trợ truy cập làm việc mọi lúc mọi nơi
  • Làm việc trực tuyến thay thế tiện nghi văn phòng và giấy tờ
  • Cộng tác trực tuyến thay thế việc gửi nhận, làm việc trên tập tin (file) và email
  • Tự động hóa quy trình phối hợp làm việc giữa các bên tham gia
  • Kiểm soát, lưu trữ và sử dụng kế thừa tài liệu doanh nghiệp

KPOINT Quản lý Tài Liệu Dự Án

Phát triển, lưu trữ và sử dụng tài liệu dự án tập trung dùng chung cho tất cả các bên tham gia.

  • Quản lý tập trung tài liệu dự án làm việc mọi lúc mọi nơi
  • Làm việc trực tuyến thay thế tiện nghi văn phòng và giấy tờ
  • Cộng tác trực tuyến thay thế phối hợp tuần tự bằng tập tin và email
  • Tự động hóa quy trình phối hợp chuyên môn giữa các bên tham gia
  • Giám sát thi công xây dựng, kết nối công trường và các bên tham gia

Đơn Giản và Hiệu Quả

Nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, ngăn ngừa tổn thất do sử dụng phiên bản không đồng bộ. Ngăn ngừa mất mát tài liệu, mất mát thông tin.

Tải lên và làm việc trực tuyến

Tải lên và truy cập làm việc trực tuyến trên tài liệu tập trung, tránh làm việc trên tập tin phân tán riêng.

Tìm kiếm, chọn lọc tài liệu

Truy cập tài liệu tức thời, làm việc trực tuyến mọi lúc mọi nơi trên hệ thống mà không cần đến văn phòng.

Kiểm soát tài liệu và thông tin

Chuyển tải, phân phối tài liệu tự động và có kiểm soát, ngăn chặn truy cập thông tin không được phép.

Hệ thống tự làm việc

Thân thiện với người sử dụng. Hỗ trợ tự làm việc bởi tất cả các nhân sự mà không cần trợ giúp từ văn phòng.

Tải Lên, Lưu Trữ và Phân Phối Tài Liệu

Tài liệu tải lên từ chủ thể được phối hợp, phát hành, lưu trữ và phân quyền sử dụng trên toàn hệ thống.

Upload tài liệu

Tài liệu chuyên môn các phòng ban, đơn vị và dự án được phân quyền tải lên, tự động phân phối, hiển thị để sử dụng trên toàn hệ thống.

Ma trận phân phối

Tự động phân phối tài liệu đúng người sử dụng theo ma-trận phân phối, phân quyền truy cập chi tiết tới định dạng tập tin.

Phiếu chuyển tài liệu

Dùng phiếu chuyển tài liệu phân phối tài liệu theo nhu cầu cho người sử dụng cả bên trong và bên ngoài hệ thống.

Bảo vệ thông tin

Bảo vệ tài liệu khỏi truy cập không được phép, ngăn việc gửi tài liệu khỏi hệ thống và ngăn việc xóa mất tài liệu.

Làm Việc Mọi Lúc Mọi Nơi

Hỗ trợ làm việc từ xa và hoạt động trên nhiều vùng, khu vực khác nhau mà không gặp trở ngại về địa điểm.

Tìm kiếm, chọn lọc tài liệu

Truy cập tài liệu làm việc mọi lúc mọi nơi nhờ công cụ tìm kiếm chọn lọc giống như Google, dùng thuộc tính và từ khóa.

Truy cập tài liệu nhanh chóng và chính xác

Tạo bộ lọc truy cập tài liệu thuận tiện truy cập thường xuyên

Truy cập tài liệu trong phạm vi phân quyền

Hiển thị thông tin tình trạng phê duyệt hồ sơ, tài liệu

Thống nhất trên một hệ thống duy nhất

Đồng bộ thông tin, tài liệu từ các dự án và văn phòng.

Tương tác, trao đổi ý kiến và lưu trữ ý kiến trao đổi ngay trên tài liệu.

Quy trình phối hợp giữa phòng ban chức năng và các bộ phận công trường

Khách hàng và nhà thầu, tư vấn tất cả các bên trên cùng một hệ thống cộng tác

Làm Việc Nhóm, Tương Tác, Ý Kiến

Tương tác trao đổi ý kiến thảo luận, hệ thống tự động lưu trữ thông tin trao đổi cùng với tài liệu để dễ dàng truy cập khi cần.

Ý kiến và bảng ý kiến

Hỗ trợ trao đổi ý kiến giữa các thành viên làm việc nhóm trên tài liệu đặc biệt là tài liệu dự án và tài liệu giao nộp theo hợp đồng với Bảng ý kiến có thể in và ký khi cần.

Ý kiến và trả lời ý kiến bởi thành viên nhóm

Kết luận ý kiến trong trường hợp có nhiều ý kiến cùng một vấn đề

Hỗ trợ tương tác giữa các thành viên nhóm bằng thông báo tự động

Kiểm Soát Phiên Bản và Check-In/Check-Out Tài Liệu

Tất cả mọi người dùng chung tài liệu cùng một phiên bản, không nhầm lẫn không bỏ công do sai sót.

Kiểm soát phiên bản

Hiển thị phiên bản mới nhất và lưu trữ tất cả cácphiên bản lịch sử và thông tin đi kèm cùng tài liệu.

Tài liệu phiên bản làm việc

Cho phép phiên bản tạm (work-in-progress versions) không giới hạn trong giai đoạn phát triển tài liệu.

Ghi chú phiên bản

Ghi chú và thông tin nhanh đến người đọc tài liệu về nội dung thay đổi trong phiên bản và phiên bản phụ tài liệu.

Check-out và phiên bản phụ

Quản lý các thay đổi nhỏ trên phiên bản phụ. Cho phép tính năng check-out/check-in để cập nhật các thay đổi nhỏ.

Kiểm soát phiên bản và checkout/checkin tài liệu

Kiểm soát phiên bản theo trình tự tăng dần

Hiển thị phiên bản mới nhất và lưu trữ tất cả phiên bản lịch sử

Checkout/checkin tài liệu cho các thay đổi nhỏ thuộc phiên bản phụ

Buộc checkin tài liệu bởi quản trị viên

Kiểm Soát Tài Liệu

Hệ thống kiểm soát tài liệu và thông tin hoàn chỉnh hỗ trợ thông tin thông suốt giữa nhiều bên tham gia trong khi bảo mật thông tin riêng của từng bên.

Quyền Truy Cập Tài Liệu

Tài liệu được tự động phân phối đúng người, đúng việc, tự động kiểm soát tránh truy cập không được phép bằng cơ chế quản trị.

Tài Liệu Sản Xuất Kinh Doanh

Phát triển và sử dụng tài liệu sản phẩm, tài liệu thiết kế, tài liệu sản xuất kinh doanh một cách có hệ thống, ngăn ngừa thất thoát.

Hồ Sơ Quy Trình

Hồ sơ công việc được phối hợp theo dòng công việc giữa các phòng ban, tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn khác nhau.

Hệ Thống Trung Gian

Phân biệt các vai trò sở hữu, chủ quản và được truy cập đối với tài liệu. Các bên tham gia giữ quyền riêng của mình đối với tài liệu tập trung.

Quy Trình Phê Duyệt

Quy trình kiểm soát công việc chuyên môn thực hiện bởi các phòng ban, đơn vị và tồ chức quản lý dự án nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Tự động hóa phối hợp

Quy trình hóa hoạt động phối hợp chuyên môn với quy mô và độ phức tạp bất kỳ.

Nâng cao hiệu quả

Giãm công tác trung gian, giãm chi phí và tăng năng suất làm việc.

Tối ưu tổ chức

Cải thiện thông tin, tăng tính minh bạch và tinh thần trách nhiệm trên toàn hệ thống

Tăng chất lượng sản phẩm

Tăng cường bảo đảm chất lượng, tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Quy trình Quản Lý Dự Án

Chuẩn hóa và tự động hóa các quá trình xét duyệt trong quản lý dự án, quy trình nội bộ một tổ chức tham gia và quy trình phối hợp nhiều bên tham gia.

Tự động hóa quy trình phối hợp dùng trong quản lý thiết kế, quản lý tiến độ, chất lượng, nguồn lực, chi phí, rủi ro.

Tạo và quản lý quy trình quản lý dự án bất kỳ với nhiều bên tham gia.

Tăng cường thông tin giao tiếp, tính minh bạch và tinh thần trách nhiệm tổ chức,

3

Quy trình Quản Lý Doanh Nghiệp Dự Án

Tự động hóa quy trình xét duyệt, phối hợp chuyên môn giữa các phòng ban, đơn vị và dự án trong doanh nghiệp dự án.

Tăng cường bảo đảm chất lượng, lưu trữ các ý kiến, đề xuất và chấp thuận.  Bảo đảm chất lượng chuyên môn khi ra quyết định điều hành.

Tăng tính hiệu quả trong phối hợp cộng tác các nghiệp vụ chuyên môn.

Hiển thị hoạt động và hỗ trợ tương tác, giữa các phòng ban chức năng, đơn vị và dự án.

Làm Việc Trực Tuyến

Giải pháp hiển thị tài liệu để làm việc và cộng tác trực tuyến mà không cần cài đặt phần mềm gốc.

Xem và làm việc trên tài liệu

Mở xem và làm việc trực tuyến trên tài liệu bằng công cụ kỹ thuật số

Hiển thị công việc

Hiển thị tài liệu hầu hết các định dạng không cần phần mềm gốc.

Hiển thị CAD và 3D

Làm việc trên bản vẽ CAD 2D và mô hình 3D không cần phần mềm gốc

Quản lý sản phẩm

Lưu trữ, sử dụng và quản lý tài liệu thiết kế, mô hình 3D dự án và sản phẩm.

Cộng Tác Trực Tuyến

Thiết lập và kiểm soát sự phối hợp cộng tác theo quy trình quản lý dự án và quản lý doanh nghiệp.

Cộng tác trong doanh nghiệp

KPOINT cung cấp nền tảng cộng tác trong phạm vi toàn doanh nghiệp, người làm việc từ các phòng ban, đơn vị và dự án có thể tham gia quy trình phối hợp công việc, cộng tác tạo giá trị sản phẩm và dịch vụ.

Tổng hợp công việc, cộng tác từ các phòng ban, đơn vị và dự án

Tham gia quy trình phối hợp cộng tác từ các phòng ban, đơn vị và dự án

Kết nối văn phòng và các dự án phân tán nhiều nơi để tạo giá trị công việc

Cộng tác quản lý dự án

Nền tảng cộng tác quản lý dự án các công ty tham gia có thể kết nối và làm việc một các hoàn toàn trung gian bình đẳng giữa các bên thực hiện tất cả các quy trình.

Quy trình cộng tác quản lý thiết kế mô hình BIM

Quản lý thiết kế, kỹ thuật, dự toán và đấu thầu qua quy trình cộng tác

Quy trình cộng tác quản lý dự án nhiều bên nhiều chuyên môn

Mô Hình 3D và BIM

Trãi nghiệm 3D và xây dựng năng lực thực hiện dự án ứng dụng BIM để cập nhật thực tiễn ngành và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.

Quản Lý BIM

Quản lý phát triển mô hình 3D cộng tác bởi tất cả các bên không chỉ nhóm thiết kế mà còn CĐT, QLDA, nhà thầu, và các bên liên quan.

Hiển Thị 3D

Hiển thị và hỗ trợ làm việc trên mô hình 3D hầu hết các định dạng từ các hệ thống CAD khác nhau không cần phần mềm gốc.

Quản lý BOM và Elements

Quản lý phát triển, lưu trữ và sử dụng mô hình 3D với các tính năng chuyên dùng như xem, phân tích, đo, đánh dấu, quản lý biểu khối lượng (BOM)…

Quản lý sản phẩm

Quản lý tất cả các thông tin sản phẩm bao gồm các mô hình 3D dùng cho sản xuất và các ngành khác bên cạnh ngành kỹ thuật xây dựng.

Làm Việc Trên Mô Hình BIM

Làm việc trên mô hình thông tin xây dựng BIM không dùng phần mềm gốc, không cần huấn luyện giúp phối hợp thiết kế, quản lý dự án và sử dụng mô hình BIM mở rộng sang giai đoạn vận hành và bảo trì công trình.

Làm việc trên mô hình 3D với đầy đủ các tính năng xem sử dụng mô hình BIM

Xem và hiểu chi tiết mô hình với các tính năng quản lý cấu kiện thành phần

Di chuyển thao tác xem xét, phê duyệt và sử dụng thông tin mô hình

Thao Tác 3D

Thực hiện các thao tác sử dụng mô hình 3D xem xét chi tiết hơn các thành phần cấu thành công trình sử dụng mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng,, bung (Explode), Manipulate và Transform.

Thực hiện hiệu ứng thị giác 3D như phối cảnh, ánh sáng, kết xuất, màu và làm sáng (transparency).

Tạo mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, hình chiếu trong bất kỳ các mặt phẳng và góc độ.

Thực hiện các thao tác Explode và Manipulate hiển thị mô hình để làm việc với các chi tiết nhỏ và phức tạp.

Phân Tích Mô Hình 3D

Thực hiện đo kích thước, đo khối lượng, xuất bản thống kê các thành phần chi tiết mô hình.

So sánh phiên bản một mô hình 3D để nhanh chóng kiểm tra sự thay đổi giữa hai phiên bản.

Đo khoảng cách, diện tích bề mặt, chiều dài cạnh, góc, cung, v.v… với các công cụ kỹ thuật.

Xuất bản khối lượng (Bill of Materials – BOM) là khối lượng thống kê chính xác các chi tiết thành phần.

Ý Kiến Cộng Tác Trên Mô Hình 3D

Khả năng cho ý kiến và quản lý các ý kiến cộng tác trực tiếp trên mô hình 3D là cơ sở để quản lý thiết kế BIM, cộng tác với bên ngoài và làm việc từ xa đối với doanh nghiệp xây dựng.

Xem, di chuyển, hiển thị, kiểm tra các chi tiết trực tiếp trên mô hình BIM

Cho ý kiến, đính kèm tập tin và hình ảnh bổ sung minh họa các ý kiến về chi tiết

Quản lý các ý kiến cộng tác với danh tính những người tham gia cộng tác

Họp trực tuyến, Chat, đánh dấu và ý kến trực tiếp trên mô hình BIM