KPOINT - Văn Bản Điện Tử

Thông tin dự án bằng hệ thống văn bản điện tử.

Hệ Thống Văn Bản Quản Lý Dự Án

Thông tin dự án hiệu quả dẫn đến hoàn thành thành công dự án trong khi ngăn ngừa tranh chấp và đình trệ.

Quản Lý Dự Án

Thông tin giao tiếp dùng trong quản lý dự án phải được cụ thể hóa theo mục đích thông tin riêng biệt, ví dụ như Chỉ Thị, Thông Báo, Yêu Cầu Thông Tin, v.v…

Quản Lý Hợp Đồng

Thông tin giao tiếp dùng cho Quản lý Hợp đồng sử dụng các kiểu văn bản theo tựa đề, ví dụ như Văn bản, Xác nhận khối lượng hoàn thành, Chỉ thị, Phát sinh, Thông báo, v.v…

QL Chất Lượng và HSE

Thông tin giao tiếp dùng trong quản lý quản lý, kiểm soát chất lượng, quản lý an toàn lao động, sức khỏe và vệ sinh môi trường, như Biên bản làm việc, Thông báo, v.v…

Khuôn Mẫu Văn Bản

Dùng khuôn mẫu văn bản để tạo hệ thống không giới hạn các kiểu văn bản sử dụng cho tất cả các quy trình quản lý dự án, ví dụ như QL đấu thầu, QL tiến độ, QL chi phí, v.v…

Văn Bản Quản Lý Hợp Đồng

Cung cấp phương tiện thông tin cho các bên tham gia dự án dùng cho việc trao đổi thông tin hợp đồng một cách hiệu quả trong phạm vi hệ thống quản lý tập trung của dự án.

Quyền truy cập và sử dụng hệ thống văn bản theo nhu cầu thông tin của từng công ty, đơn vị trong phạm vi tổ chức dự án.

Hệ thống văn bản dự án với mẫu biểu, logo theo khuôn văn bản và danh tính nhận diện riêng của cá nhân và công ty trong tổ chức dự án.

Hỗ trợ quản lý hợp đồng hiệu quả do được kết nối trên cùng một hệ thống với toàn bộ thông tin dự án.

Mẫu Biểu Văn Bản

Tạo bất kỳ mẫu biểu văn bản nào cần dùng. Không chỉ dùng cho giao tiếp, trao đổi thông tin, văn bản dự án còn được dùng làm biên bản làm việc, hồ sơ lưu trữ thông tin dự án trong các quá trình như thiết kế, dự toán và đấu thầu, quản lý hợp đồng, kiểm soát chất lượng, quản lý chi phí, tiến độ, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường, v.v…

Tạo hệ thống văn bản với mẫu biểu bất kỳ sử dụng theo đúng mục đích quy định quản lý thông tin dự án.

Phân quyền các nhóm sử dụng các kiểu văn bản phù hợp với nhu cầu và bảo mật thông tin.

In và ký tên trên văn bản nếu có yêu cầu lưu trữ hard-copy của dự án.

Văn Bản Điện Tử Trong Thi Công Công Trình

Chuẩn hóa các quá trình xây dựng với mẫu biểu văn bản điện tử dùng để lưu trữ thông tin công việc và giao tiếp, trao đổi thông tin.

Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin (RFI)

Tạo mẫu biểu RFI chuẩn hóa quy trình yêu cầu làm rõ các vướng mắc về hồ sơ bản vẽ, quy phạm kỹ thuật hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào cần thiết cho việc thực hiện thi công công trình bởi nhà thầu.

Thống nhất mẫu biểu và quy trình phản hồi RFI nộp bởi tất cả các nhà thầu.

Rút ngắn thời gian phản hồi yêu cầu với sự cộng tác, đề xuất bởi các tư vấn thiết kế và quản lý không có mặt tại công trường.

Xúc tiến hiệu quả và minh bạch hóa quá trình yêu cầu cung cấp thông tin giữa nhà thầu, chủ đầu tư và các bên liên quan.

Hồ Sơ Phê Duyệt (Submittals)

Bảo đảm sự phù hợp chất lượng của các công tác xây dựng bằng hồ sơ phê duyệt được nộp, phản hồi và chấp thuận trước.

Thống nhất mẫu biểu và quy trình sử dụng trong phạm vi toàn dự án.

Dễ dàng luân chuyển cập nhật thông tin hồ sơ phê duyệt giữa nhà thầu, tư vấn và chủ đầu tư.

Ngăn ngừa sai sót, tranh chấp và chậm trễ trong giai đoạn xây dựng công trình.

Đề Xuất của Tư Vấn Chuyên Nghiệp (Professional Consultant's Advice)

Mẫu biểu đề xuất của tư vấn khi xem xét, phản hồi yêu cầu tất cả các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của tư vấn chuyên nghiệp.

Giải pháp hiệu quả tiết kiệm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.

Bao gồm các phản hồi chính thức của tư vấn chuyên nghiệp trong tất cả các vấn đề liên quan.

Bảo đảm chất lượng và sự phù hợp tiêu chuẩn theo quy định bắt buộc.

Biên Bản Nghiệm Thu

Giải pháp mẫu biểu văn bản điện tử dùng cho biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu vật liệu sử dụng trong giai đoạn xây dựng của dự án.

Thống nhất mẫu biểu và trình tự phối hợp giữa các bên thực hiệu yêu cầu giám sát và nghiệm thu.

Xem xét, đề xuất và chấp thuận công việc và vật liệu ở công trường bởi chuyên gia không cần có mặt ngoài công trường.

Bảo đảm chất lượng và sự phù hợp tiêu chuẩn theo quy định bắt buộc.

Quản Lý Hợp Đồng

Mẫu biểu và quy định về trao đổi thông tin dùng trong quản lý sự đáp ứng của các bên về các cam kết hợp đồng.

Văn Bản Quản Lý Hợp Đồng

Các nhóm quản lý hợp đồng dùng hệ thống văn bản điện tử KPOINT để trao đổi thông tin chính thức về các cam kết hợp đồng giữa các bên trong hệ thống quản lý dự án tập trung một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Hệ thống văn bản điện tử dùng để trao đổi thông tin chính thức phục vụ mục đích quản lý hợp đồng.

Cộng tác soạn thảo, xét duyệt & chấp thuận văn bản quản lý hợp đồng trước khi gửi.

Sử dụng hệ thống văn bản quản lý hợp đồng để dễ dàng truy cập, trích lục khi cần.

photodune-4463521-construction-site-in-berlin-l

Văn Bản Chính Thức

Các bên tham gia dự án sử dụng chung hệ thống văn bản chính thức dùng trong việc trao đổi thông tin chính thức về trách nhiệm đồi với các cam kết hợp đồng.

Yêu Cầu Thay Đổi và Quản Lý Thay Đổi

Văn bản yêu cầu thay đổi (COR) và hệ thống các hồ sơ về quản lý sự thay đổi (Change Management) được dùng chung bởi các bên tham gia dự án.

Thông Báo Cảnh Báo

Văn bản thông báo chính thức hoặc cảnh báo đối với các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sử dụng thống nhất bởi tất cả các bên.

Hồ Sơ Thanh Toán

Quản lý hồ sơ thanh toán theo tiến độ một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn bằng cách sử dụng khuôn mẫu văn bản (Correspondence Templates) và quy trình xét duyệt bao gồm sự cộng tác liên phòng ban và tư vấn từ bên ngoài.

Dùng khuôn mẫu văn bản điện tử và chuẩn hóa quy trình soạn thảo và phê duyệt hồ sơ thanh toán.

Cộng tác soạn thảo, xét duyệt & chấp thuận văn bản quản lý hợp đồng trước khi gửi.

Sử dụng hệ thống văn bản quản lý hợp đồng để dễ dàng truy cập, trích lục khi cần.

Thông Tin Quản Lý Chất Lượng

Kiểm tra xét duyệt các hạng mục thanh toán về yêu cầu chất lượng của dự án theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ và quy phạm kỹ thuật.

Tiến Độ Dự Án

Kiểm tra chéo sự phù hợp về tiến độ hoàn thành công việc đối với các hạng mục công việc được hoặc chưa được thanh toán.

Xét Duyệt Sự Phù Hợp

Kiểm tra xét duyệt sự phù hợp của hồ sơ thành toán về trách nhiệm đối với các cam kết hợp đồng như bảo hiểm, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, luật pháp và các quy định.

Văn Bản In Giấy

Giải pháp quản lý văn bản nhận được bằng giấy in bao gồm lưu chuyển văn bản và quản lý công việc nảy sinh từ văn bản.

Văn Bản In Giấy (Hard-copy Correspondence)

Giải pháp số hóa và lưu chuyển, quản lý văn bản trên hệ thống quản lý tập trung trong trường hợp văn bản đến từ tổ chức, công ty bên ngoài hệ thống nhận được dưới dạng giấy in.

Nhận Và Lưu Chuyển Văn Bản

Giải pháp nhận, số hóa văn bản giấy in và lưu trữ trên hệ thống quản lý tập trung, phân phối và truy cập sử dụng thuận tiện, mọi lúc mọi nơi.

Quản Lý Công Việc Phát Sinh Từ Văn Bản

Quản lý công việc cần thực hiện nhằm phản hồi nội dung văn bản. KPOINT quản lý công việc giúp bảo đảm văn bản được phản hồi đúng hạn và đầy đủ bởi người có trách nhiệm.