Làm Việc Từ Xa và Phần Mềm KPOINT Quản Lý Tài Liệu

Yêu Cầu Làm Việc Từ Xa

Đại dịch Covid-19 làm nổi lên yêu cầu làm việc từ nhà (Work From Home) mà thực chất chính là một hình thức tình thế của yêu cầu chuyển đổi lâu dài, làm việc từ xa.

Đối với ngành xây dựng, cùng với rủi ro dịch bệnh, thiên tai thuộc loại bất khả kháng, tạo giá trị sáng tạo và tối ưu hóa cách sử dụng nguồn lực để giãm chi phí là yêu cầu thường xuyên của ban quản lý dự án, công ty xây dựng và doanh nghiệp hoạt động xây dựng nói chung.

Hệ Thống Quản Lý Tài Liệu Tập Trung

Khác với họp hay lớp học trực tuyến, làm việc từ xa đối với ban quản lý dự án, công ty xây dựng và doanh nghiệp hoạt động xây dựng nói chung cần một hệ thống quản lý tài liệu tập trung và các tính năng hỗ trợ.

Giãm sự phụ thuộc của hoạt động vào diện tích văn phòng, địa điểm, các tiện nghi tiện ích vật chất tại văn phòng là một giải pháp dễ thực hiện nhờ ứng dụng phần mềm quản lý tài liệu và thông tin dự án. KPOINT là một giải pháp được chọn sử dụng bởi các doanh nghiệp và dự án lớn như BPOC (Chevron-PVGas), Tàu Điện Ngầm TPHCM Tuyến 1 (NJPT Nhật), PVGas, Sacomreal (TTC), KDPM (Ban QLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa) v.v… là một trong các lựa chọn thích hợp.

  • Hệ thống quản lý tài liệu tập trung
  • Hỗ trợ tự động hóa quy trình
  • Hỗ trợ cộng tác trực tuyến
  • Hỗ trợ tương tác mọi lúc mọi nơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *