Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Hệ thống cộng tác quản lý dự án dùng cho dự án xây dựng, truy cập sử dụng mọi lúc mọi nơi, chung cho tất cả các bên tham gia.

Hệ Thống Quản Lý Tập Trung

 • Quản Lý Tài Liệu Tập Trung
 • Nền Tảng Cộng Tác Nhiều Bên
 • Quy Trình Phê Duyệt Tự Động
 • Trực Tuyến Mọi Lúc Mọi Nơi
 • Hoàn Công và Lưu Trữ Lâu Dài

Quản Lý Thiết Kế & Kỹ Thuật

 • Cộng Tác Phối Hợp Thiết Kế
 • Quy Trình Phê Duyệt Thiết Kế
 • Kiểm Soát và Lưu Trữ Phiên Bản
 • Quản Lý BIM và BLM/PLM
 • Lưu Trữ và Sử Dụng Tài Liệu TK

Quản Lý Thông Tin Dự Án

 • Email Dự Án
 • Văn Bản Điện Tử
 • Văn Bản Giấy
 • Mẫu Biểu Quản Lý Dự Án
 • Quản Lý Công Việc

Giám Sát Xây Dựng

 • Điều Phối Trực Tuyến
 • Quy Trình Yêu Cầu Thông Tin
 • Quy Trình Hồ Sơ Phê Duyệt
 • Giám Sát và Nghiệm Thu
 • Chỉ Thị và Báo Cáo Hàng Ngày

Hệ Thống Quản Lý Tập Trung

Hệ thống quản lý tài liệu và thông tin dự án tập trung, duy nhất dùng chung cho tất cả các bên tham gia cộng tác quản lý dự án.

Quản Lý Tài Liệu Tập Trung

Hệ thống quán lý tài liệu và thông tin dự án tập trung chung cho tất cả các bên tham gia. Chuyển đổi phương pháp phối hợp làm việc khỏi phụ thuộc vào giấy viết và máy in, khỏi họp mặt, khỏi gửi nhận, chỉnh sửa và lưu trữ tập tin tài liệu phân tán nhiều nơi thiếu kiểm soát và kém hiệu quả.

 • Upload, phân phối và phối hợp cộng tác nhiều bên
 • Kiểm soát phiên bản, tự động hóa quy trình
 • Truy cập, làm việc trực tuyến mọi lúc mọi nơi
 • Nền tảng quản lý dự án cộng tác

Tải lên, chia sẻ và phân phối tài liệu trên toàn dự án

Tải tài liêu lên hệ thống

Tải tài liệu lên hệ thống, tự động lưu trữ và hiển thị đối với người dùng mà không cần gửi, chuyển tải qua email.

Hiển thị tất cả các định dạng tài liệu

Hiển thị và cho phép làm việc trên tài liệu dưới tất cả các định dạng mà không cần phần mềm gốc

Chuyển nhận tài liệu

Chuyển nhận tài liệu qua phiếu chuyển tiêu chuẩn. Hiển thị lịch sử chuyển nhận để dễ dàng truy lại khi cần.

Tương tác kiểm tra tài liệu với nhiều bên tham gia

Ý kiến trực tiếp trên tài liệu

Tương tác trao đổi ý kiến phiên bản tài liệu. Hệ thống tự động lưu trữ thông tin dưới dạng biên bản làm việc.

Ý kiến trên phiên bản tài liệu

Tổng hợp ý kiến trên tài liệu

Tổng hợp, lựa chọn ý kiến cần thực hiện trong khi lưu trữ tất cả các ý kiến, nhận xét, đồng ý hoặc phản biện.

Comment-Sheet-400x270

Bảng Tổng Hợp Ý Kiến tài liệu

In và ký tên xác nhận ý kiến trên bảng tổng hợp ý kiến đối với phiên bản tài liệu khi có yêu cầu.

Xem và làm việc trên tài liệu dự án

digital-viewer-Office-document-400x270

Tài liệu văn phòng

Hiển thì và cộng tác làm việc trên tài liệu văn phòng

Tài liệu kỹ thuật, CAD 2D

Kết nối đội ngũ cộng tác làm việc trên tài liệu kỹ thuật, bản vẽ CAD 2D.

Twin-Tower-Walkthrough-400x270

Tài liệu kỹ thuật - Mô hình 3D

Cộng tác làm việc trên tài liệu kỹ thuật dưới tất cả các định dạng 3D không cần phần mềm gốc.

Làm việc mọi lúc mọi nơi

Giải pháp truy cập làm việc mọi lúc mọi nơi đáp ứng yêu cầu cộng tác trực tuyến, hạn chế chi phí do đi lại, họp mặt đồng thời có thể bao gồm nhiều bên tham gia từ xa trong nước và quốc tế.

 • Nhanh chóng truy cập sử dụng tài liệu khi cần cho công việc
 • Kết nối tất cả các chuyên môn trong một hệ thống duy nhất thiết kế, xây dựng, hoàn công và lưu trữ thông tin dự án.
 • Thông tin kịp thời đến với người có liên quan, nhắc nhở thời hạn cần hoàn thành.

Quản Lý Thiết Kế Dự Án

Nền tảng cộng tác trực tuyến dùng cho quản lý thiết kế phối hợp nhiều chuyên môn nhiều bên tham gia dự án.

Cộng Tác Trực Tuyến Trong Phối Hợp Thiết Kế

Cộng tác trực tuyến cho phép phối hợp đồng thời tất cả các chuyên môn thiết kế ngay từ các phiên bản làm việc, quản lý tài liệu thiết kế ứng dụng quy trình tự động, cộng tác trực tuyến và kiểm soát phiên bản.

 • Bao gồm không giới hạn các công ty chuyên môn tham gia phối hợp cộng tác trực tuyến đáp ứng yêu cầu dự án.
 • Thực hiện phối hợp thiết kế, kiểm tra thiết kế và phát hành tài liệu thiết kế theo quy trình tự động.
 • Quản lý các phiên bản làm việc và phiên bản chính thức tài liệu thiết kế ứng dụng kiểm soát phiên bản tự động.

Phối Hợp Thiết Kế Nhiều Chuyên Môn

Giải pháp quản lý thiết kế bao gồm không giới hạn số lượng và loại hình chuyên môn, số lượng công ty và người thực hiện phối hợp thiết kế, quy mô và độ phức tạp của dự án.

Nhiều Chuyên Môn

Bao gồm không giới hạn số lượng chuyên môn, công ty và người vào đội ngũ phối hợp thiết kế.

Phiên bản làm việc và phát hành

Ý kiến trên phiên bản tài liệu

Ý kiến phối hợp trên các phiên bản làm việc cho tới khi hoàn thành phát hành phiên bản phối hợp cuối cùng

Bảng tổng hợp ý kiến

Ghi chép biên bản và tổng hợp các ý kiến kết luận thành bảng tổng hợp ý kiến cần thực hiện tiếp tục

3

Phiên Bản Làm Việc và Kiểm Soát Phiên Bản

Quản lý dự án cộng tác cho phép phối hợp thiết kế đồng thời tất cả các chuyên môn trên từng phiên bản làm việc. Cơ chế kiểm soát phiên bản cho phép phát triển phối hợp thiết kế không giới hạn các phiên bản làm việc cho tới khi hoàn thành phiên bản cuối cùng.

 • Tự động kiểm soát phiên bản theo cơ chế định trước
 • Kiểm soát việc sử dụng đúng phiên bản bởi tất cả các bên tham gia
 • Lưu trữ tất cả các phiên bản cũ cùng lịch sử phát triển
 • Ghi chép danh mục thay đổi mỗi phiên bản

Quy trình phê duyệt tài liệu thiết kế

Tài liệu thiết kế được phối hợp và phê duyệt theo quy trình tự động áp dụng cho mỗi chuyên môn. Chủ thể tài liệu phát hành tài liệu theo chuyên môn của mình và được phối hợp, phản hồi và phê duyệt bởi tất cả các chuyên môn và nhà quản lý quy định.

 • Kết hợp với cơ chế kiểm soát phiên bản và phát hành tài liệu
 • Tự động luân chuyển, ghi chép Bảng Ý Kiến (Comment Sheet)
 • Cơ chế bác bỏ, phát hành phiên bản tiếp theo, và chấp thuận
 • Lưu trữ lịch sử phối hợp và phê duyệt tài liệu thiết kế
 • Tự động thông báo, nhắc nhở tương tác làm việc

Quy trình tự động dùng xét duyệt tài liệu thiết kế

Bảo đảm chất lượng thiết kế và tăng năng suất đội ngũ bằng quy trình tự động dùng xét duyệt tài liệu thiết kế.

Quy trình chuyên môn

Kiểm tra xét duyệt nội bộ nhóm thiết kế trong phạm vi chuyên môn đảm nhiệm, bảo đảm chất lượng chuyên môn thiêt kế.

Quy trình nhiều chuyên môn

Kiểm tra phối hợp bảo đảm chất lượng phối hợp tất cả các chuyên môn liên quan tới chuyên môn được thiết kế.

Xét duyệt, phê duyệt thiết kế

Kiểm tra xét duyệt, phê duyệt bởi đội ngũ quản lý dự án, chủ đầu tư và các bên liên quan khác (stakeholders).

Quản lý thiết kế có ứng dụng BIM

Quản lý thiết kế có ứng dụng Building Information Modeling (BIM) thành công đòi hỏi phải sử dụng một hệ thống chung, hiển thị và cho phép làm việc trực tuyến trên các mô hình 3D dưới các định dạng khác nhau từ tất cả các chuyên môn được phối hợp bao gồm các bên thiết kế, đội ngũ quản lý dự án, chủ đầu tư và các bên liên quan khác.

Hiển Thị 3D

Hiển thị và làm việc với đầy đủ các tính năng 3D bởi tất cả chuyên viên, nhân viên mà không cần phần mềm gốc.

Ghi Chú và Đánh Dấu

Làm việc cộng tác trên các mô hình 3D bao gồm tất cả các tính năng sử dụng như xem, di chuyển, ghi chú, BOM, PMI,…

Tham gia bởi đội ngũ quản lý

Kiểm tra xét duyệt, phê duyệt mô hình 3D bởi đội ngũ quản lý dự án, chủ đầu tư và các bên liên quan khác (stakeholders).

MDR (Master Deliverable Register)

Quản lý tổng thể thiết kế & kỹ thuật theo từng giai đoạn phát triển. Đăng ký danh sách tài liệu hoàn thành và cập nhật tiến độ bởi từng cá nhân kỹ sư thiết kế giúp đội ngũ quản lý dự án tổng hợptiến độ hoàn thành các giai đoạn thiết kế & kỹ thuật dự án.

Danh Mục Tài Liệu Đăng Ký

Danh mục tài liệu đăng ký, thuộc bộ tài liệu và dưới quyền đăng ký của cá nhân chịu trách nhiệm, kế hoạch hoàn thành, kiểm tra, phê duyệt và phát hành.

Tiến Độ Cập Nhật

Cập nhật % tiến độ hoàn thành tài liệu so với thời hạn kế hoạch theo từng giai đoạn thiết kế, kiểm tra, phê duyệt và phát hành.

Bảng Tổng Hợp Tiến Độ

Tổng hợp tổng tiến độ hoàn thành của toàn bộ các nhóm tài liệu thiết kế theo công thức trung bình cộng có tính đến trọng số tài liệu.

Tài Liệu Gói Thầu - Tài Liệu Của Nhà Cung Cấp

Giải pháp cho vấn đề quản lý tài liệu gói thầu và tài liệu của các nhà cung cấp thiết bị, máy móc công và công nghệ.

Lập Hồ Sơ và Phát Hành Gói Thầu Trực Tuyến

Lập và quản lý hồ sơ gói công việc, gói thầu song song với phối hợp thiết kế từ danh mục tài liệu đăng ký tập trung. Phát hành trực tuyến và quản lý một cách hiệu quả sự thay đổi hồ sơ gói thầu, tài liệu và phạm vi công việc theo hợp đồng từng gói công việc.

 • Giải pháp kiểm soát tài liệu hợp đồng dự án chia nhiều gói thầu
 • Tạo và quản lý sự thay đổi tài liệu gói công việc, gói thầu
 • Phát hành hồ sơ mời thầu trực tuyến và quản lý sự thay đổi
 • Thuận tiện quản lý tài liệu và phạm vi công việc hợp đồng

Tài Liệu Từ Nhà Cung Cấp

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao khi sản phẩm của các nhà cung cấp thuộc các ngành gia công thiết bị, cơ khí chế tạo máy, v.v… là thành phần của sản phẩm dự án. Tài liệu sản phẩm của các nhà cung cấp được phát triển từ các hệ thống 3D chuyên biệt đa dạng. Hiển thị 3D giúp quản lý thiết kế, mua sắm, thi công xây lắp và nghiệm thu công trình được thực hiện hiệu quả, đạt chất lượng, đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Tài Liệu Gói Thầu Máy Móc Thiết Bị

Tạo và quản lý tài liệu gói thầu máy móc thiết bị. Phát hành thầu trực tuyến và quản lý sự thay đổi của tài liệu trong quá trình thiết kế và thi công xây lắp.

Hiển Thị 3D

Hiển thị và làm việc trên mô hình 3D của sản phẩm máy móc thiết bị trong phạm vi tất cả các nhà cung cấp máy móc thiết bị và công nghệ.

Quy Trình Xét Duyệt Tự Động

Kiểm tra xét duyệt, phê duyệt mô hình 3D máy móc thiết bị và công nghệ bởi đội ngũ quản lý dự án, chủ đầu tư và các bên liên quan.

Thông Tin Dự Án và Quản Lý Công Việc

Giải pháp thông tin trong phạm vị riêng dự án sử dụng email và văn bản điện tử đáp ứng tất cả các yêu cầu thông tin. Quản lý tốt công việc hỗ trợ tiến độ dự án và tăng năng suất đội ngũ.

Email Dự Án

Giao thức thông tin giống như email trên mẫu biểu tiểu chuẩn dự án và dùng cho tất cả mọi người liên lạc, trao đổi thông tin về bất kỳ chủ đề gì có tính quan trọng riêng đối với họ.

 • Nhận thông báo tự động khi có email đến và truy cập, phản hồi email khi đang di chuyển.
 • Lưu trữ tất cả emails trên server hệ thống của dự án dễ quản trị và đóng gói lưu trữ thông tin.
 • Bảo toàn tính trung lập của dự án.  Các công ty quản trị email của riêng họ như tài sản thông tin và bảo mật riêng.

Văn Bản Điện Tử

Giải pháp chuyển đổi tất cả form mẫu quản lý dự án từ định dạng MS Office sang văn bản điện tử KPOINT nhằm cung cấp cho đội ngũ quản lý dự án công cụ quản lý bằng văn bản điện tự dùng cho tất cả các mục đích thông tin từ thư tín, thông báo có tính chất trách nhiệm hợp đồng đến các form mẫu thu thập dữ liệu hiện trường, biên bản nghiệm thu và phối hợp công trường chung.

 • Tạo nhóm người sử dụng cùng thể loại văn bản, cùng mục đích thông tin.
 • Thông báo tự động cho phép tương tác và phản hồi văn bản đến trong khi di chuyển.
 • Lưu trữ tất cả văn bản trên cùng một hệ thống quản lý dự án dễ quản trị và lưu trữ lâu dài.
 • Bảo toàn tính trung lập trong thông tin. Các công ty quản trị văn bản của mình phù hợp các tiêu chỉ bảo mật thông tin riêng.

Quản Lý Công Việc

Quản lý công việc bất kỳ có thể kể bao gồm nội dung biên bản cuộc họp, chỉ đạo miệng, công việc thi công, các công việc cần sửa chữa lỗi nhỏ, v.v… Giải pháp giúp tạo, giao việc và quản lý công việc cho tời khi hoàn thành, tương tác cập nhật tiến độ, lưu trữ lâu dài thông tin để dễ dàng truy lại khi cần.

 • Quản lý riêng công việc, không để lẫn lộn trong email.
 • Xem xét và phê duyệt công việc được lập vả gửi phê duyệt bởi người nhận công việc.
 • Truy cập tức thời danh sách công việc, tương tác cập nhận tiến độ và thông tin.
 • Lưu trữ thông tin công việc lâu dài có cấu trúc để dễ truy xuất thông tin khi cần.

Giám Sát Xây Dựng

Quản lý công trình xây dựng từ khởi công đến hoàn thành với đầy đủ hồ sơ công việc và biên bản nghiệm thu tránh tình trạng thiếu đồng bộ gây chậm trễ, phát sinh, mất kiểm soát và tranh chấp.

Hồ Sơ Phê Duyệt và RFI

Giải pháp xúc tiến nhà thầu thực hiện trình tự thủ tục Hồ Sơ Phê Duyệt và Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin có nhiều bên tham gia trên KPOINT tránh tình trạng làm việc thủ công thiếu đồng bộ, trì trệ gây mất kiểm soát, phát sinh chi phí và tranh chấp.

 • Hỗ trợ tự làm việc, không cần trợ giúp văn thư, văn phòng.
 • Thông báo, nhắc nhở, thông tin tức thời hỗ trợ xử lý công việc từ xa.
 • Kiểm soát thời gian phản hồi đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công.
 • Tự động lưu trữ thông tin trên hệ thống tập trung, truy xuất mọi lúc mọi nơi
 • Bảo đảm tính chất trung gian, bình đẳng giữa các bên tham gia dự án.

Nghiệm Thu Công Việc và Nghiệm Thu Vật Liệu

Giải pháp quản lý công việc hoàn thành bằng hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý tập trung để có đầy đủ biên bản nghiệm thu bao gồm cả nghiệm tu vật liệu sử dụng. Thường công việc này lặp lại hàng ngày, bởi hầu hết cán bộ kỹ thuật từ nhà thầu và ban quản lý dự án, trên công trường cũng như tư vấn từ xa nên hệ thống làm việc mọi lúc mọi nơi càng phát huy hiệu quả.

 • Hỗ trợ tự làm việc, không cần trợ giúp văn thư, văn phòng.
 • Thông tin tức thời hỗ trợ phối hợp bởi nhiều bên tham gia.
 • Đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng và tiến độ thi công.
 • Tự động lưu trữ thông tin, truy xuất mọi lúc mọi nơi.
 • Bảo đảm tính trung gian, bình đẳng giữa các bên tham gia.

NCR và Chỉ Thị Công Trường

Giải pháp cho BQL dự án phát hành và quản lý sự tuân thủ cam kết của nhà thầu đối với NCR (Non-Compliance Report) và các Chỉ Thị Công Trường (Project Manager’s Instruction) từ hệ thống quản lý tập trung.

 • Thuận tiện phản hồi NCR và quản trị công việc sửa chữa.
 • Thông tin tức thời hỗ trợ phối hợp bởi nhiều bên tham gia.
 • Đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng và thời hạn quy định.
 • Tự động lưu trữ thông tin, truy xuất mọi lúc mọi nơi.
 • Bảo đảm tính trung gian, bình đẳng giữa các bên tham gia.

BB Cuộc Họp và Báo Cáo Hàng Ngày

Báo Cáo Hàng Ngày và Biên Bản Cuộc Họp được sử dụng thường xuyên trên hệ thống quản lý tập trung hỗ trợ luân chuyển tức thời và truy cập mọi lúc mọi nơi. Giải pháp tạo dễ dàng và thuận tiện trên mẫu biểu điện tử cho công việc lặp lại nhiều lần nâng cao hiệu quả so với phương pháp giấy tờ truyền thống.

 • Thêm nội dung báo cáo hoặc nội dung thảo luận không giới hạn
 • Thông tin tức thời đến người người nhận không giới hạn
 • Phù hợp với quy định nhà nước về nhật ký công trường
 • Tự động lưu trữ thông tin, truy xuất mọi lúc mọi nơi.
 • Bảo đảm tính trung gian, bình đẳng thông tin giữa các bên.