Quản Lý Tập Trung Tài Liệu Doanh Nghiệp

Giải pháp chuyển đổi doanh nghiệp xây dựng làm việc mọi lúc mọi nơi, cộng tác trực tuyến, tự động hóa quy trình, giám sát xây dựng tập trung.

Quản Lý Tập Trung Tài Liệu

 • Quản Lý Tập Trung Tài Liệu
 • Làm Việc Mọi Lúc Mọi Nơi
 • Quy Trình Tự Động
 • Cộng Tác Doanh Nghiệp
 • Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp

Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp

 • Quản Trị Đội Ngũ QLDA
 • Thiết Kế và Kỹ Thuật
 • Bảo Đảm Chất Lượng
 • Cộng Tác QL Dự Án
 • Công Nghệ 3D và BIM

QL Thông Tin Doanh Nghiệp

 • Email Nội Bộ
 • Văn Bản Điện Tử
 • Mẫu Biểu Công Ty
 • Văn Bản Giấy Tờ
 • Quản Lý Công Việc

Giám Sát Thi Công Xây Dựng

 • Phối Hợp Trực Tuyến
 • Yêu Cầu Thông Tin
 • Hồ Sơ Phê Duyệt
 • Giám Sát và Nghiệm Thu
 • Báo Cáo Hàng Ngày

Làm Việc Mọi Lúc Mọi Nơi

Làm việc mọi lúc mọi nơi trên cơ sở ứng dụng KPOINT quản lý tập trung tài liệu và nền tảng cộng tác doanh nghiệp.

Quản Lý Tài Liệu Tập Trung

Quản lý tài liệu tập trung từ một nguồn duy nhất để dễ kiểm soát và nâng cao mức độ hiệu quả trong phạm vi toàn doanh nghiệp.

 • Một nguồn tài liệu duy nhất sử dụng chung trong phạm vi toàn doanh nghiệp
 • Truy cập và làm việc trực tuyến từ mọi nơi, mọi lúc
 • Tự động hóa quy trình phê duyệt hồ sơ
 • Một nền tảng cần phải có để hỗ trợ cộng tác doanh nghiệp

Truy Cập Tức Thời

Truy cập tài liệu tức thời bằng công cụ chọn lọc và tìm kiếm sử dụng metadata và từ khóa tương tự như Google.

Kiểm Soát Tài Liệu

Đánh số tự động hoặc tùy ý, quy trình phê duyệt, kiểm soát phiên bản, check-in/check-out tài liệu, ma trận phân phối, v.v…

Nền Tảng Cộng Tác

Nền tảng cộng tác doanh nghiệp bao gồm nội bộ, các nhà thầu, tư vấn, nhà cung cấp và các bên tham gia khác.

Tự Động Hóa Quy Trình

Tự động hóa quy trình chuyên môn các phòng ban, dự án, cộng tác ngoài ngoài thành chuỗi giá trị sản phẩm & dịch vụ của doanh nghiệp.

Làm Việc Trực Tuyến Từ Mọi Lúc Mọi Nơi

Chuyển đổi doanh nghiệp sang cơ chế làm việc trực tuyến, chấm dứt sử dụng tập tin (file), email giấy tờ như công cụ trao đổi thông tin nội dung tài liệu, tăng hiệu quả, giãm bớt sự phụ thuộc vào điều kiện văn phòng và các quy trình làm việc kém hiệu quả.

 • Làm việc trực tuyến trên tài liệu tập trung duy nhất
 • Quy trình làm việc phòng ban và các phòng ban chuyên môn
 • Cộng tác tích hợp nhiều, không giới hạn số lượng chuyên môn theo một quy trình
 • Mở rộng cộng tác quản lý BIM giai đoạn xây dựng, vận hành và bảo trì sản phẩm dự án

Kiểm Soát Tài Liệu (Document Control)

Hệ thống tự động kiểm soát, hỗ trợ tự làm việc bởi tất cả mọi người không cần sự trợ giúp hành chánh văn phòng.

 • Kiểm soát việc tải tài liệu lên hệ thống trong phạm vi cho phép
 • Kiểm soát việc phân phối tài liệu đến người nhận chỉ định theo chuyên môn
 • Tự động đánh số, phản ánh thuộc tính tài liệu và đặc điểm sử dụng
 • Phân phối, luân chuyển tài liệu bằng Phiếu Chuyển điện tử
 • Kiểm soát phiên bản bảo đảm việc sử dụng đúng phiên bản tài liệu

Tự Động Hóa Quy Trình Phê Duyệt

Kiểm soát sự thay đổi, bổ sung, chỉnh sửa và phát triển tài liệu bằng quy trình xét duyệt và chấp thuận tự động luân chuyển, tự động ghi biên bản

puzzle-1721464

Quy Trình Liên Chuyên Môn (Interdiscipline Workflows)

Quy trình tự động luân chuyển, ghi chép và lưu trữ tổng hợp kết quả xem xét, đề xuất chuyên môn để ra quyết định điều hành bất kể độ phức tạp của vấn đề, số lượng chuyên viên, các phòng ban liên quan và vị trí của họ.

 • Truy cập làm việc tức thời, mọi lúc mọi nơi
 • Mở, xem và ghi chú, phối hợp cộng tác bằng công cụ kỹ thuật số
 • Phân phối, luân chuyển tài liệu bằng Phiếu Chuyển điện tử
 • Hỗ trợ họp phối hợp cộng tác trực tiếp trên tài liệu

Cộng Tác Trong Doanh Nghiệp

Cộng tác trực tuyến không cần họp mặt giữa các phòng ban, đơn vị thành viên và các dự án

 • Cộng tác nội bộ giữa các phòng ban và với các công ty đối tác
 • Bao gồm đối tác bên ngoài tham gia quy trình cộng tác tạo giá trị của doanh nghiệp
 • Tăng cường năng suất đội ngũ và bảo đảm chất lượng
 • Duy trì thông tin phục vụ thanh tra, kiểm toán mọi lúc khi có yêu cầu

Làm Việc Trực Tuyến Trên Tài Liệu

Chuyển đổi phương thức làm việc trên tài liệu từ phụ thuộc vào văn phòng và giấy tờ sang dùng công cụ kỹ thuật số mọi lúc mọi nơi khi cần

Tài Liệu Văn Phòng

Mở, xem và làm việc trên tài liệu trực tuyến không cần in trong phạm vi toàn doanh nghiệp bất kể vị trí, đội ngũ làm việc khỏi phụ thuộc vào việc cung ứng văn phòng, xóa bỏ các quy trình phụ thuộc giấy tờ kém hiệu quả.

 • Làm việc với tất cả các tài liệu văn phòng định dạng MS Office, PDF, hình ảnh, v.v…
 • Lưu trữ ý kiến, ghi chú, đánh dấu,…làm việc nhóm ngay trên tài liệu
 • Phối hợp cộng tác trên toàn doanh nghiệp
 • Họp phối hợp trực tuyến trên tài liệu không cần họp mặt
digital-viewer-Office-document-600x300

Tài Liệu Dự Án Xây Dựng

Hiển thị bản vẽ PDF và CAD không phụ thuộc vào phần mềm CAD gốc, hỗ trợ quản lý thiết kế và thi công dự án, quản lý dự án các ngành xây dựng, dầu khí, hạ tầng giao thông, v.v…

 • Làm việc với tất cả các bãn vẽ CAD không cần phần mềm gốc
 • Lưu trữ ý kiến, ghi chú, đánh dấu,…làm việc nhóm ngay trên tài liệu, bản vẽ
 • Phối hợp cộng tác trên toàn doanh nghiệp với các dự án
 • Họp phối hợp trực tuyến trên tài liệu không cần họp mặt

Tài Liệu Mô Hình 3D, Tài Liệu Sản Phẩm

Hiển thị để làm việc trên mô hình 3D không phụ thuộc vào phần mềm thiết kế 3D gốc, hỗ trợ hầu như bất kỳ định dạng 3D nào. Mở rộng phạm vi quản lý mô hình BIM bao gồm các giai đoạn xây dựng, vận hành và bảo trì sản phẩm dự án xây dựng.

 • Làm việc với mô hình BIM không cần phần mềm thiết kế 3D gốc
 • Lưu trữ ý kiến, ghi chú, đánh dấu,…làm việc nhóm ngay trên mô hình BIM
 • Quản trị và sử dụng mô hình BIM trong gia công, xây dựng, vận hành và bảo trì