Quản lý Tài Liệu và Thông Tin dự án

Quản lý tài liệu và thông tin dự án

Tình trạng cạnh tranh giá xây dựng dẫn đến mặt bằng giá thấp đã gây ra nhiều hệ lụy buộc doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng phải tìm giải pháp chuyển đổi nâng cao hiệu quả, tạo lợi nhuận từ giá trị sáng tạo.

Ứng dụng quản lý tài liệu và thông tin dự án là một giải pháp nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tạo giá trị sáng tạo ngay từ hoạt động hiện tại mà không cần một quá trình triển khai chuyển đổi tốn kém.

Quản lý tài liệu tập trung

Tài liệu dự án bao gồm tài liệu văn phòng, tài liệu thiết kế gồm bản vẽ CAD 2D và PDF, mô hình 3D, mô hình thông tin xây dựng (BIM – Building Information Modeling). Nội dung tài liệu là tài sản trí tuệ cần được quản lý để phát triển và sử dụng tạo giá trị. Tuy nhiên, tình trạng quản lý tài liệu hiện nay tại nhiều doanh nghiệp còn ở mức phân tán, thiếu kiểm soát và kém hiệu quả sử dụng.

Ứng dụng phần mềm quản lý tài liệu và thông tin dự án vừa là giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động vừa là giải pháp kỹ thuật hỗ trợ làm việc mọi lúc mọi nơi, nền tảng cộng tác, tự động hóa quy trình và ứng dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM) vào phối hợp thiết kế, thi công, vận hành sản phẩm dự án xây dựng là một yêu cầu chuyển đổi kỹ thuật số đang trở thành bức thiết.

Tính năng ứng dụng quản lý tài liệu và thông tin dự án

Không có khác nhau nhiều giữa các phần mềm ứng dụng quản lý tài liệu và thông tin dự án. Cơ bản, hệ thống quản lý một dự án của bạn khi sử dụng sẽ bao gồm các mô-đun tính năng và ứng dụng trong công việc có thể kể như sau.

Quản lý tài liệu tập trung (Centralized document management)

Một hệ thống duy nhất cho mỗi dự án dùng chung cho tất tả các bên tham gia và liên quan. Mỗi tài liệu dự án được tải lên, phát triển, lưu trữ và sử dụng bởi tất cả các bên liên quan trên hệ thống tập trung duy nhất, cho phép truy cập làm việc mọi lúc mọi nơi, không cần gửi, nhận file tài liệu ra ngoài hệ thống tập trung.

Nền tảng cộng tác (Collaboration platform)

Cộng tác phối hợp đồng thời bởi tất cả các bên liên quan đến một vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, mà không gặp trở ngại về định dạng file tài liệu, mở rộng cộng tác phối hợp tài liệu thiết kế, đặc biệt là mô hình BIM các giai đoạn vận hành, quản lý vòng đời sản phẩm dự án.

Công cụ kỹ thuật số (Digital tools)

Sử dụng công cụ kỹ thuật số để làm việc trực tuyến trên tài liệu thay cho việc sử dụng giấy, viết, và file tài liệu. Hiển thị và sử dụng mô hình thông tin tài liệu thiết kế theo BIM (Building Information Management), BLM (Building Lifecycle Management) và PLM (Product Lifecycle Management).

Quy trình tự động (Automated workflows)

Tự động hóa quy trình phối hợp chuyên môn trong thiết kế và các quy trình phê duyệt hồ sơ nghiệp vụ trong quản lý dự án. Tự động luân chuyển, tự động lưu trữ thông tin và tự động thông báo, nhắc nhở giúp nâng cao hiệu quả, bảo đảm chất lượng phối hợp chuyên môn nghiệp vụ.

Thông tin dự án (Project communication)

Bảo đảm thông tin, truyền thông thông suốt trong phạm vi thông tin dự án bao gồm hệ thống Email dự án dùng cho thông tin không chính thức (informal communication) và văn bản điện tử (electronic correspondence) cho phép thông tin chính thức (formal communiction) và các form mẫu quản lý dự án (correspondence templates).

Quản lý công việc (Task management)

Nâng cao hiệu quả việc giao, nhận và thực hiện hoàn thành và lưu trữ thông tin về công việc bất kỳ, chỉ đạo miệng (verbal instruction) và các nội dung họp giao ban.

Giám sát thi công xây dựng (Construction supervision)

Bảo đảm chất lượng giám sát thi công xây dựng phối hợp giữa nhà thầu, thầu phụ, tư vấn giám sát, quản lý dự án và tư vấn thiết kế. Thực hiện và lưu trữ thông tin về RFI, submittals, biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu vật liệu, NCR, chỉ thị công trường, báo cáo hàng ngày.

Liên hệ sử dụng phần mềm

Phần mềm ứng dụng quản lý tài liệu và thông tin dự án được cung cấp theo hai loại yêu cầu, dùng cho dự án hoặc dùng cho doanh nghiệp.

Với yêu cầu dùng cho dự án, dịch vụ SaaS có thể được đăng ký và sử dụng nhanh chóng. Bạn có thể liên hệ với vài nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam và trên thế giới. Với yêu cầu dùng cho doanh nghiệp, chỉ có một số nhà cung cấp có thể cung cấp dịch vụ tùy vào việc họ có hay không có cung cấp bản quyền sử dụng phần mềm vĩnh viễn, tư vấn giải pháp và dịch vụ triển khai tại chỗ (on-premise implementation).

KPMS cung cấp dịch vụ ứng dụng KPOINT đáp ứng cả yêu cầu dự án và yêu cầu doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *