Thiết lập hệ thống quản lý dự án xây dựng

Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và hỗ trợ chuyển đổi công nghệ là các mục tiêu cần có của một hệ thống quản lý dự án xây dựng. Nhưng bạn không cần thiết lập, tất cả có sẵn ở KPOINT.

 • Hệ thống cộng tác quản lý tập trung chung cho tất cả các bên, quản trị đơn giản.
  • Lưu trữ tập trung tại một nơi duy nhất toàn dự án
  • Cộng tác quản lý dự án thay vì phối hợp đơn thuần
  • Nhắc nhở, tương tác thực hiện công việc
  • Tài liệu hoàn công và lưu trữ thông tin lâu dài
 • Phối hợp các quá trình thiết kế, dự toán và hợp đồng
  • Hệ thống cộng tác chung giữa tất cả các bên tham gia
  • Upload, xem và làm việc trực tuyến
  • Transmittal điện tử
  • Comments, comment sheet và markups
  • Quản lý phiên bản làm việc (work-in-progress) và phiên bản chính thức
  • Họp phối hợp thiết kế trực tuyến
  • Kiểm tra và phê duyệt thiết kế
  • Đo khối lượng bằng phương pháp quét bản vẽ (PDF và 2D) và truy xuất BOM (BIM)
  • Quản lý BIM và tài liệu nhà cung cấp, tài liệu sản xuất
 • Quản lý tài liệu và thông tin
  • Quản lý, phát triển tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ quản lý
   • Chuyên môn kỹ thuật Kiến Trúc, kết cấu, MEP, nội thất, cảnh quan, v.v…
   • Quản lý hợp đồng, quản lý chi phí, phát sinh, thanh quyết toán, v.v…
  • Thực hiện quản lý công việc theo quy trình tự động
   • Bảo đảm chất lượng chuyên môn
   • Hiển thị quá trình cộng tác tại các bên tham gia
   • Lưu trữ thông tin comment, markup, chấp thuận và bác bỏ
   • Bảo đảm chất lượng đề xuất, kiểm soát và cơ sở ra quyết định
  • Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trên toàn dự án
   • Minh bạch và trách nhiệm trên toàn dự án
   • Email dự án, bảo đảm luồng thông tin và lưu trữ thông tin
   • Văn bản điện tử. Forms mẫu giao tiếp thông tin và biên bản làm việc chức năng.
 • Giám sát thi công xây dựng
  • Phối hợp giữa các bên thi công, quản lý dự án và thiết kế
  • RFI, Submittals
  • Biên bản nghiệm thu công việc và vật liệu
  • Biên bản không phù hợp (non-comliance reports – NCR)
  • Chỉ thị trên công trường
  • Báo cáo hàng ngày
  • Biên bản họp
 • Giải pháp lưu trữ tập trung
  • Bản vẽ và hồ sơ hoàn công
  • Lưu trữ dự án (project archives)
  • Truy xuất tài liệu dùng cho quản lý vận hành CMMS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *