Tư Vấn Thiết Kế và Quản Lý Dự Án

Trang bị cho công ty tư vấn thiế kế và quản lý dự án hệ thống quản lý tập trung dùng cho dự án của khách hàng xuyên suốt các giai đoạn thiết kế, đấu thầu, xây dựng và nghiệm thu công trình.

Giải pháp công nghệ

 • SaaS hoặc on-premise không cần máy chủ
 • Hỗ trợ tất cả các giai đoạn dự án
 • Thêm tư vấn, thêm chuyên ngành tùy ý
 • Kết nối các lĩnh vực chuyên môn
 • Truy xuất tài liệu bởi hệ thống khác

Hệ thống tập trung

 • Bao gồm tất cả các chuyên ngành
 • Giải pháp phối hợp cộng tác trực tuyến
 • Kiểm soát thiết kế mọi lúc mọi nơi
 • Cộng tác thiết kế work-in-progress
 • Ứng dụng công nghệ 3D, BIM

Hệ thống tập trung

 • Bao gồm tất cả các chuyên ngành
 • Giải pháp phối hợp cộng tác trực tuyến
 • Kiểm soát thiết kế mọi lúc mọi nơi
 • Cộng tác phát triển work-in-progress
 • Ứng dụng công nghệ 3D, BIM